Tez Merkezi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Tez merkezi, öğrencilerin en çok zorlandığı eylemlerden bir tanesi olan “Tez yazma” sürecinde destek olmak için oluşturulmuştur. Alanında uzman kadrosu sayesinde kusursuz projelere imza atan merkezimiz ile öğrenciler için nihai bir başarı elde etmek, oldukça kolay bir hale gelmiştir.

Akademik açıdan uzmanlaşmış kadromuz, tez merkezimizde asla ışıkları söndürmez. Gecesini gündüzüne katar ve başarıyı getirecek olan tezlerin oluşturulması, düzenlenmesi ve yayımlanması konusunda öğrencilere ve akademik personellere destek sunar.

Hazırlık süreci boyunca titiz bir çalışma yürütülür. Bu çalışma esnasında alanında uzman akademik personel ve hocalardan destek alınır. Çalışmanın sonucunda ise, alanında en yetkin kaynaklardan birisi elde edilmiş olur. Söz konusu yetkin kaynak hem öğrencilerin eğitim başarısına destek olur hem de bilimsel açıdan oldukça önemli bir mesafe kat etmeye yardımcı olur. Halihazırda merkezimizden çıkan tezlerin yüksek kalitesinin en büyük faktörlerinden bir tanesi de ileri görüşlü çalışmalar yapıyor oluşumuzdur.

Tez Merkezi Nedir?

Tez Merkezi, akademik dünyada önemli bir role sahip olan ve genellikle üniversiteler veya araştırma kuruluşları tarafından kurulan bir birimdir. Bu merkezler, öğrencilere tez hazırlama sürecinde rehberlik etmek, kaynak sağlamak, araştırma yöntemleri konusunda eğitim vermek ve genel olarak tez yazımıyla ilgili bilgi ve destek sunmak gibi görevleri üstlenir. Tez Merkezi, öğrencilere bilimsel araştırma konusunda rehberlik ederken aynı zamanda bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunmalarına olanak tanır.

Bir ülkenin ya da bilim dalının gelişmesi için tartışmaya, ortaya fikir ve öneri sürülmesine ihtiyaç vardır. Ortaya fikir sürülmesine ise kısaca “Tez” denmektedir. Yüksek lisans eğitimlerinde sıklıkla karşımıza çıkan bu kavram, öğrencinin çeşitli araştırmalar yapması sonucunda kazandığı yetenekler ile bilime katkı sağlayan bir fikir ortaya atmasıdır.

Bu içerik hazırlanırken, bilim dünyasında yeni rüzgarlar estirilmelidir. Ortada olan ve bilinen olgular, eleştirel bir bakış açısı ile yeniden yorumlanmalı; üzerine öğrencinin kazandığı yetenekler eklenmelidir. Araştırma ve yazım süreci boyunca, olgu ile ilgili çalışmalar; gözlemler, tümdengelim ve tümevarım yaklaşımlar büyük bir öneme sahiptir.

Her tez içeriğinde mutlaka hipotez, teori ve konu başlıkları bulunmalıdır. Bunlar içeriğin temellerini oluştururken, eleştiriler ve ispatlar ise çalışmayı bir üst noktaya taşıyan detaylardır. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye lisans tezi hazırlama isimli blog yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Tez Merkezinde Tez Hazırlama Nasıl Olmalı?

Tez hazırlama merkezi çalışmaları esnasında, kesinlikle profesyonel bir çalışma ortaya konulmalıdır. Detaylı bir araştırma yapılmalı, sistematik bilgi birikiminden destek alınmalıdır. İlerleyen evrelerde ise var olanın üzerine koymak oldukça büyük bir önem sarf etmektedir.

Önemli olan bir diğer aşama ise konu seçimidir. Günümüzde her bilim dalının altında birçok başlık bulunmaktadır. Yazılan tez, daha öncesinde yazılmış olan bir içerik ile bire bir aynı olmamalıdır. Mutlaka ve mutlaka farklı bir konuda ortaya fikir üretilmelidir.

Daha önce de söylediğimiz üzere, kurumsal bir bilim dili tercih edilmelidir. Bu dil, olayın ciddiyetini ve sorumluluğunu üzerinde taşımalıdır. Konudan fazla uzak düşmeyen, açık ve yalın bir dil tercih edilmelidir. İçerik olarak anlaşılması güç bir çalışma ortaya konulmuş olsa da okunabilirlik açısından temiz bir kaynak oluşturulmalıdır.

Düşünce, tek başına hiçbir şey ifade etmez. Bu nedenle açıklayıcı anlatım özelliği taşıyan tez, her zaman daha büyük kitleler tarafından kabul görmektedir. Diğer bir deyiş ile tezi diğerlerinin üzerine koyan, içerisindeki bilgiden ziyade ulaşabildiği kitledir. Bu süreç, oldukça zor, çetrefilli ve uzun sürmektedir.

Söz konusu zorlu yolları, daha kısa sürede bitirmek; ortaya başarılı bir çalışma koyabilmek için; tez danışmanlığı alabilirsiniz. Uygun fiyatlar ile birçok şehirde bulunan merkezlerimizden bir tanesi ile görüşmek için online danışmanımızdan destek alabilir, daha kaliteli bir içerik ortaya koymak için ise tez hazırlama nasıl olmalı sorusuna yanıt verdiğimiz blog yazımıza göz atabilirsiniz.

Tez Yazdırma Fiyatları

Tez yazdırma fiyatları, genellikle öğrencilerin bütçelerine uygun seçenekler sunmayı amaçlar. Ancak, öğrencilerin bu tür hizmetleri kullanmadan önce dikkatlice değerlendirme yapmaları ve güvenilir, etik bir hizmet sağlayıcı seçmeleri önemlidir.

Tez yazdırma fiyatları, birçok farklı faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu süreç, oldukça zorlu geçtiği için; fiyatların belirlenmesi de buna bağlı olarak değişiklik gösterir. Söz konusu çetrefilli sürecin fiyat aşamasında belirleyici olan başlıca birkaç faktör vardır. Bu belli başlı faktörler, aşağıda sizler ile paylaşılmıştır:

Zorluk: Yazının, ne kadar detaylı olacağını genellikle kategorisi belirlemektedir. İlgili kategori, sektör ve bilim dalına göre yazının zorluğu ve dolayısı ile fiyatı da değişiklik gösterecektir.

Teslim Tarihi: İçeriğin aciliyeti, direkt olarak fiyatını etkilemektedir. Kısa sürede teslim edilmesi gereken projeler, tez merkezi tarafından daha yoğun bir çalışma ile tamamlanır. Bu durumda, projenin maliyeti de yükselecektir.

Sayfa Sayısı: Tıpkı zorluğunda da olduğu gibi, içeriğin yoğunluğu direkt olarak etkileyen bir konu da sayfa sayısıdır. Uzun sayfa sayısına sahip işler, daha fazla emek harcanmasına neden olur ve fiyatları da artırmaktadır.

Dil: Yazılacak olan tezin, hangi dilde yazıldığı da direkt olarak fiyatı etkilemektedir. İngilizce içeriklerin fiyatı, Türkçe olan içeriklere kıyasla çok daha maliyetlidir.

Her Seviyede Tez Hazırlama

Tez hazırlama süreci, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler için önemli bir akademik adımdır. Bu süreç, öğrencilere belirli bir konuda derinlemesine araştırma yapma ve elde ettikleri bulguları yazılı bir rapor halinde sunma fırsatı sağlar. İşte her seviyede tez hazırlama sürecine dair kilit noktalar:

Eğitim hayatı, her ne kadar yaşarken bir çırpıda sona erse de ömür boyu devam eden oldukça uzun bir süreçtir. Okula atılan ilk adım ile birlikte, bitmek bilmeyen keyifli bir serüven sizleri bekler. Ancak her adımda işlerin zorluğu biraz daha artar.

Artık öğrenciler, üniversiteye adımını attığında her şey daha da resmi ve ciddiyet içeren bir hale gelir. Her iş, daha fazla detay ve uzmanlık ister. Tüm bunların sonucunda ortaya konulan katma değer artar. Ancak birtakım işler, daha düşük seviyede emek isteyebilir.

Tam olarak da bu noktada, her seviyede tez hazırlama hizmeti devreye girmektedir. Bazı öğrenciler, çok daha zor konularda proje hazırlarken; bazı öğrenciler ise çok daha basit konularda içerik hazırlama sorumluluğu ile karşı karşıya kalmaktadır.

Bizim görevimiz de yine burada devreye girer. Siz öğrenciler için, her seviyede tez hazırlama hizmeti sunuyoruz. İster çok zor bir konuda isterseniz ise çok daha kolay bir konuda bizlerden destek alabilirsiniz. Her daldan uzman kadromuz ile ister Türkçe ister İngilizce, sizler için içerik üretebilirsiniz. Projenizde bizden destek alın, ardından ise yalnızca ve yalnızca arkanıza yaslanın. Kalanını sizler için en iyi şekilde hazırlamış olacağımızdan şüpheniz olmasın.

Sürecin işleyişi hakkında daha detaylı bilgi almak için, web sitemizde bulunan online danışmandan destek alabilirsiniz. Veyahut da blog sayfamıza gidebilir, sizler için yararlı olacağını düşündüğümüz web site yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Tez Merkezinde Tez Danışmanlığı Nedir?

Tez danışmanlığı, öğrencinin tez hazırlama sürecinde bilgi birikimini artırmak, doğru metodolojiyi belirlemek ve tez içeriğini geliştirmek amacıyla bir akademisyen veya uzman tarafından sağlanan rehberlik hizmetidir. Tez danışmanı, öğrencinin belirlediği konuda uzmanlık sahibi olmalı ve öğrenciyi araştırma süreci boyunca yönlendirerek bilimsel bir çalışma ortaya koymasına yardımcı olmalıdır.

Tez danışmanlığı, ön lisans; lisans ve yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere destek veren bir hizmet türüdür. Burada çalışmalarını profesyonel bir şekilde tamamlamak isteyen öğrencilere özel olarak çözüm yöntemleri üretmekteyiz. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanmış olan yönetim kurulu üyeleri tarafından danışmanlık alabilirsiniz.

Danışmanlık yapan çalışmalarımız, ders seçiminden projenin tamamlanması faslına kadar her aşamada öğrenciye kesintisiz destek sunar. Bir nevi rehberlik hizmeti vererek yardımcı olur. Öğrenci ve akademisyen arasında yaşanan sorunların çözümü için fikir üretir. Ayrıca öğrenci, danışman ile de yaşadığı sorunların oluşması durumunda, danışmanını sorgusuz sualsiz bir şekilde değiştirme hakkına sahiptir.

Yüksek lisans öğrencilerinin konuları, danışman atandıktan yaklaşık olarak 3 ay sonrasında belirlenmektedir. Bu dönem içerisinde, ana bilim dalı başkanlığına; danışman ve öğretim üyesi tarafından öneri yapılır. Böyle kritik bir süreç içerisinde bir öğrenci, kesinlikle hizmet almalı ve işini şansa bırakmamalıdır. 3 aylık sürecin başlangıcı için ise, kayıt yapılan tarih esas alınmalıdır. Aksi takdirde planlama ve süreçte çeşitli aksaklıkların gerçekleşmesi mümkündür.

Ulusal Tez Merkezi

Ulusal Tez Merkezi, genellikle bir ülkenin yükseköğretim kurumları veya araştırma merkezleri tarafından oluşturulan bir birimdir. Bu merkezler, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilere tez hazırlama sürecinde rehberlik etmek, kaynak sağlamak ve akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla faaliyet gösterir.

Ulusal Tez Merkezi, YÖKTEZ olarak da bilinmektedir. Türkiye sınırları içerisinde üretilmiş, lisansüstü tezlerin düzenlenmesi ve elektronik ortamlarda yayımlanmasından sorumludur. 2007 yılı itibari ile YÖK, tüm hizmetlerini internet ortamı üzerinden vermektedir. Tüm kaynaklar dijital ortam üzerinden incelenir, düzenlenir ve okurlar ile paylaşılır.

Günümüz itibari ile Ulusal Tez Merkezi’nde 700 bini aşkın tez bulunmaktadır. Yayımlanmış tezlerin ise 500 bin kadarı tam metni ile erişim açılmıştır.

Ulusal Tez Merkezi’nin tarihçesi oldukça ilgi çekicidir. İlk biyografik denetim, 1975 senesinde TÜRDOK olarak da bilinen TÜBİTAK Dokümantasyon Merkezi tarafından yapılmıştır. 1977 yılında tezler, Tez Duyuru Bülteni ismi ile yayınlanmaya ilk kez; İngilizce ve Türkçe arasında çeviri yapan bir eser ile başlamıştır.

Söz konusu biyografik bültenler, yalnızca 4 sene yayınlanmıştır. 1987 yılında, verilen 5 yıllık aranın ardından, tez işlemlerinin sorumluluğu YÖK’e devredilmiştir. Bu tarihten itibaren, yayımlanması istenen üretimlerin hepsi TÜRDOK yerine YÖK’e gönderilmeye başlanmıştır. 1995 yılına kadar bu sistem tercih edilmiştir.

Konu ile ilgili daha fazla bilgiyi, “Yıllara Göre İstatistik” ve “Türk Kütüphaneciliği” isimli kaynaklardan da edinebilirsiniz.

YÖK Tez Merkezi

Ülkemizdeki en popüler bilim kurumlarından bir tanesi de YÖK Tez Merkezidir. Diğer adı ile Ulusal Tez Merkezi olarak da bilinen bu kurum, tüm üniversiteler tarafından karşılıklı olarak desteklenmektedir. Üniversitelerden gelen yüksek lisans ve doktora yayımları bu sitede ve veri tabanında saklanmaktadır. Söz konusu kurum, bir nevi online kütüphane olarak da nitelendirilmektedir.

Site içerisinde kullanım ve istediğinizi bulmak oldukça kolaydır. Tek yapmanız gereken gelişmiş filtreleme özelliklerini kullanmak ve aradığınız kaynaklara göz atmaktır. Gelişmiş filtre özellikleri sayesinde, istenilen konuları; başlıkları ve yazarları listeleyebilirsiniz. Veyahut da bir kurum tarafından istenilen yıllar arasında yayımlanmış tüm eserleri inceleyebilirsiniz.

Bu özellikleri göz önüne alındığında YÖK, birçok lisans ve lisans üstü öğrencisi tarafından tercih edilmektedir. Milyonlarca kaynağa erişimi bulunan öğrenci ve tez merkezleri, buradan yararlanarak kolaylıkla tez oluşturmakta ve bilime destek vermektedir.

Uzman ekibimizin de en çok kaynak kullanımı bu veri tabanından yapılmaktadır. Geniş kategori yelpazesi sayesinde sağlıktan mühendisliğe, mühendislikten tarıma kadar birçok farklı alanda uzman tezler ortaya çıkarılmaktadır. Yazım esnasında ve öncesinde detaylı araştırmalar yapan ekimiz, ince bir titizlik ile özgün çalışmaları sizlere sunmaktadır.

YÖK üzerinden yayım yapmak için, izin belgesi formunu doldurmanız gerekmektedir. Bu formu doldurarak, yazınızın bilimsel araştırma hizmetine sunulması amacıyla paylaşılmasına ve veri tabanında saklanmasına izin vermiş olursunuz. Form tarafından istenen bilgiler şunlardır:

 • Tez Sahibinin Adı ve Soyadı
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
 • E-Posta Adresi
 • Posta Adresi
 • Üniversite
 • Enstitü
 • Danışman veyahut da Danışmanların İsim ve Soy İsimleri
 • Tez Numarası ve Yılı

 Tez Tarama Merkezi

Tez Veri Merkezi

Ülkemiz de aralarında olmak ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, tez üretme konusunda bir yarış halindedir. Bu tatlı yarış, bilimi geliştirmenin yanı sıra; öğrenciler için de oldukça verimli kaynaklar ortaya çıkarmaktadır. Ancak bu verimli kaynaklar arasında, istenileni bulmak da bir hayli güç hale geliyor. Öğrenciler, onlarca kaynak arasında hangisinin işe yarar olduğunu anlayamıyor.

Bu gibi çıkmaz durumlarda, yardıma tez tarama merkezi koşmaktadır. Bir arama motoru gibi çalışan bu merkezler, milyonlarca kaynak arasından işinize yarar olanları dakikalar içerisinde önlerinize serer. Ancak merkezin veri tabanı büyüklüğü ve koleksiyonları, bu arama işleminin gerçekleşmesinde oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Aşağıda sizler ile paylaşmış olacağımız merkezleri kullanarak, ihtiyaçlarınıza çok daha kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Tez Makale Tarama

Akademik tezler başta olmak üzere, birçok kitap ve konudan özetleri bulmak için scholar.google.com.tr adresini kullanabilirsiniz. Bu adres, tıpkı Google’da olduğu gibi basit bir arama motoru içermektedir. İstediğiniz eseri orijinal adı ile aratmanız yeterli olacaktır. Bu site tez arama merkezleri içerisinde en popüler olanıdır.

YÖK

Yükseköğretim Kurulu, ülkemizdeki en gelişmiş koleksiyona sahip, “Elektronik Kütüphane” olarak bilinmektedir. Birçok metin ve içerik, PDF formatında öğrencilere ve akademik kariyer isteyen kişilere sunulmaktadır. Gelişmiş filtreleme özellikleri ile aradığınız eserlere hızlıca ulaşabilir, benzer kaynaklar ile kendinize zengin bir arşiv oluşturabilirsiniz.

Cahit Arf Bilgi Merkezi

TÜBİTAK destekli olan Cahit Arf Tez Merkezinde, ülkemizdeki üniversite, sanayi ve kamu birimlerinin ihtiyaçlarına odaklanılmıştır. Bu kurumların akademik bilgi üretmesine yardımcı olmak adına oluşturulmuş olan kaynak içerisinde 10 bin farklı yazılı başlık, 8 bin farklı elektronik başlık ve 29 farklı veri tabanı yer almaktadır. Site içerisinde tamamen ücretsiz bir şekilde alabileceğiniz hizmetler, kısaca şunlardır:

 • Konu ve Atıf Tarama Başvurusu Sistemleri
 • Belge Sağlama Hizmetleri
 • Kütüphane Kataloğu
 • Veri Tabanları
 • Türkiye Bilimsel Yayın ve Atıf Göstergeleri
 • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
 • TÜBİTAK EKUAL – Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı

Web of Science

Uluslararası kaynak arayanlar için Web of Science, adeta bir biçilmiş kaftandır. Birçok üniversitenin kampüsü üzerinden ücretsiz erişim sağlanabilir. İçeriğinde makale tarama, özet görüntüleme ve atıf veri bankası bulunmaktadır.

Scopus

Yine birçok üniversitenin kampüsünden ücretsiz bir şekilde erişilebilen Scopus, zengin ve uluslararası bir kaynaktır. Makale tarama, özet görüntüleme ve atıf veri bankası özellikleri site içerisinde aktif bir şekilde kullanılabilmektedir.

Yukarıda sizlere saydığımız kaynaklar kadar geniş arşivlere sahip olmasalar da birçok öğrencinin yararlandığı diğer kaynaklar şunlardır:

 • Proquest
 • British Library Thesis Service
 • Directory of Open Access Journals
 • Academic Journals.net
 • Academic Journals.org
 • Index To Theses
 • The Networked Digital Library of These And Dissertations (NDLTD)
 • Theses Canada
 • Australasion Digital Theses Program

Tez Veri Merkezi

Tez veri merkezi, genellikle bir dijital arşiv görevi görmektedir. Dünya üzerinde yayınlanmış olan akademik içerikler, burada depolanır. Veri merkezleri birçok kurum, kuruluş ve üniversite tarafından destek görmektedir.

Alanında uzman ekibimiz tarafından yazılan tezler, büyük bir zaman harcanarak ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan eserlerin güvenilirliğini artırmak için, intihale başvurmadan, veri merkezinde yer alan kaynaklar kullanılmaktadır. Burada bulunan kaynaklar, bilimin gelişmesine destek olduğu gibi; lisans ve lisans üstü öğrencilerinin de eğitim kariyerini ilerletmesinde büyük bir önem arz etmektedirler.

Tez Danışmanlık Merkezi

Başarısız bir öğrenci, birçok alanda sorun yaşar. Yaşadığı bu sorunlar, akademik hayatından çıkarak; sosyal hayatına ve günlük yaşantısına da yansır. Bu nedenle, üniversite hayatında başarılı olmak her öğrencinin ihtiyaç duyduğu ve gerçekleştirmek istediği bir hedeftir. Tez danışmanlık merkezi, bu konuda öğrencilerin ilk yardımına koşacaktır.

Öğrenciler, her ne kadar bir alanda uzmanlaşmaya yakın seviyeye gelse de bir üst akla ihtiyaç duyarlar. Tez danışmanlık merkezi de tam olarak bu noktada öğrencilere yardımcı olmaktadır. Projesinde ilerlemekte güçlük çeken, yazdığı tezlerin sonunu getiremeyen öğrenciler; tez danışmanlık merkezine gelirler.

Tez danışmanlık merkezinde bulunan uzman kadromuz, alanında yetkin yazarları ile birlikte akademik çalışmaların kusursuz bir hale gelmesine yardımcı olur. Garantili bir hizmeti ortaya koyar ve kesin olarak başarıyı elde etmenize destek verirler.

Tez Düzenleme Merkezi

Tez ve bitirme ödevleri, hemen her öğrencinin eğitim hayatında karşısına çıkacak olan zorluklardır. Tez düzenleme merkezi, bu konuda öğrencilere destek olmaktadır. Yazılan, hazır tezlerin üzerinde düzenlemeler yapan merkezimiz; intihal sorunlarını, yazım ve anlatım bozukluklarını düzeltir. Yazıların ve projenin çok daha akıcı ve bilgi dolu bir hale gelmesine yardımcı olur.

Düzenleme merkezimizin elinden geçen içerikler, her zaman başarıyı getirir. Hem tez sahibi hem de sorumlu akademik kurum için keyifli bir süreç yaratır. Hazırlık yapan ve üniversiteyi bitirmeyi hedefleyen öğrencinin bilgisini daha iyi bir şekilde kullanmasına yardımcı olur.

Nasıl Hizmet Alabilirim?

Projenizde tıkandınız mı? Artık teziniz bir sonraki aşamaya geçmekte zorluk mu çekiyor? Bunun için yalnızca bize ihtiyacınız var. Şimdi, yalnızca birkaç adımda tüm yüklerinizden kurtulmanızın birkaç yöntemi var. İlk olarak web sitemizde aktif olan canlı danışmanımızdan destek alabilirsiniz. Bu yardımcımız, sizlerin aklında bulunan her türlü soruna çözüm bulmak için hazır kıta bekliyor.

Direkt olarak sonuç almak istiyorsanız ise, bizi arayın! Numaramızı kullanarak bizler ile iletişime geçebilir, direkt olarak çözüme gidebilirsiniz. Siparişinizi verin ve tez yazım merkezinde süreç boyunca bize ve alanında uzman kadromuza güvenin. Sizleri başarıya kavuşturacağımıza dair söz veriyoruz.