TezMerkezi

TEZ DANIŞMANLIĞI

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ders ve tez dönemlerinde danışmanlık eden kişi tez danışmanıdır. Tez danışmanı, danışman Enstitü Y önetim Kurulu tarafından atanan yönetim kurulu üyeleri tez danışmanlığı yapabilmektedir.

Danışman öğrencinin yapacağı ders seçimi konusunda yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin tez ve proje konusu belirlemesinde kendisine rehberlik yapmaktadır. Son olarak öğrencilerin tezlerini takip ederek tez sınavı jüri önerisini anabilim dalı başkanlığına bildirir.

Öğrenci ve danışman arasında yaşanan her hangi bir sorun ve anlaşmazlık sonrasında danışman değişikliğine gidilebilmektedir. Tez danışmanlık hizmeti veren kişinin uzmanlık alanının öğrencinin tez konusuna uygun olmadığı durumlarda danışman değişikliğine gidilebilmektedir.

Bu durumların dışında tez savunma sınavında tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciler zorunlu bir olmadığı müddetçe tez danışmanını değiştirememektedir.

Tez Konusu Ne Zaman Belirlenmektedir?

Yüksek lisans öğrencilerinin tez konuları danışman atandıktan sonraki üç aylık süre içerisinde Enstitü Kurulu kararı ile belirlenmektedir. Enstitü Yönetim Kurulu konu belirlemesini yaparken danışman öğretim üyesinin ve anabilim dalı başkanlığının önerisine başvurmaktadır.

Doktora tez konularında ise öğrencinin kesin kayıt yaptırdığı tarih esas alınmaktadır. Öğrencinin kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren en geç bir haftalık bir zaman dilim içerisinde kendisine tez konusu verilmektedir. Doktora öğrencilerinin tez konusunu Enstitü Yönetim Kurulu belirlemektedir.

Tez Konusunda Değişiklik Yapılabilir Mi?

Lisans ve yüksek lisans öğrencileri tez konusu araştırma ve tez yazım konusunda gerekli görülen durumlarda değişiklik yapabilmektedir. Fakat tez konusunun değiştirilmesi danışmanın önerisi dâhilinde Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yapılmaktadır.

Tez sınavında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencilerinin tez konuları 3 ay, doktora öğrencilerinin tez düzeltme süreleri 6 ay, yüksek lisans öğrencilerinin tez düzeltme süresi tanınmaktadır.

Tez Danışmanı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler Nelerdir?

Özellikle yüksek lisans öğrencileri lisans sonrası dönemde daha yoğun olmaktadırlar. Özellikle geleceğe dair önemli kararların verilmesi gereken bu dönemde baskı altında olan yüksek lisans öğrencileri birçok nedenden dolayı tez yazım sürecinde sıkıntılar yaşamaktadır. Bu noktada lisans ve yüksek lisans öğrencilerine destek veren ve tez danışmanlık hizmeti sunan alanında uzman kişiler bulunmaktadır. Tez konusunun belirlenmesinden tezin sunulması aşamasına kadar geçen süreçte öğrenciye danışmanlık hizmeti veren kişilerin seçiminde dikkat edilmesi gereken birçok unsur bulunmaktadır. İlk olarak danışmanlık hizmeti verecek olan kişi ile sağlıklı ve etkin bir iletişim kurulabilmesi bu süreçte sorun yaşanmamasını sağlayacaktır. Tez danışmanının öğrenciye ayıracağı vaktinin olup olmadığı konusu danışman seçiminde çok büyük öneme sahiptir. Çünkü tez konusunun belirlenmesinden sunumuna kadar geçen sürede öğrenciye yeterli olacak şekilde zaman ayırabilen ve ona bu konuda yol gösterebilecek bir danışmana ihtiyaç duyulmaktadır.

Tez danışmanlığı hizmeti veren ve tez yazan yerler araştırılırken danışmanlık hizmeti veren kişinin akademik özellikleri ve uzmanlık alanı mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür. Çünkü seçilen tez konusu danışmanın uzmanlık alanına uygun olmadığı takdirde öğrenciye yeterli oranda yardımcı olamayacaktır. Danışmanın tez konusu ile ilgili olarak daha önce yazmış olduğu makalesinin olup olmadığına öğrenciye tez konusunu hazırlaması konusunda yeterli desteği verebilecek donanıma sahip olup olmadığına mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir. Tez danışmanlığı yapan öğretim üyesi daha önce yapmış olduğu araştırma ve yayınlarla saygın bir yere sahipse öğrencinin tez yazımı ve tez hazırlama süresinde kendisine çok faydalı olacaktır.

Lisans ve yüksek lisans öğrencileri tez hazırlama konusunda kendisine danışmanlık hizmeti verecek olan yeri seçerken güçlü akademik kadrosunun olmasına özen göstermesi gerekmektedir.