Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

 

tezmerkezi.web.tr'yi kullanan ve alışveriş yapan tüm müşterilerimiz, aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sözleşme, üyelik esnasında müşterilere sunulmakta olup kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıca sitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterinin sorumluluğundadır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

tezmerkezi.web.tr; sözleşme içerisinde aynı zamanda, "TEZ MERKEZİ" veya "Firmamız" ibareleri ile de tanımlanmış olup, MÜŞTERİ ibaresi tezmerkezi.web.tr üzerinden hizmet alan kişi yada kuruluşu temsil etmektedir.

1. SORUMLULUKLAR
 

Sitemizde satışta olan web yazılımları ve ona bağlı tüm sayfalar tezmerkezi.web.tr'un malıdır ve onun tarafından işletilir. tezmerkezi.web.tr, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

 

Site üzerinden deneme amaçlı sahte sipariş verilmesi yasaktır. Tespit edildiği taktirde çalışmalar iptal edilecek olup kayıt olurken belirtikleri e-posta ve gsm numaraları, ip numarası ile bir daha hesap oluşturulamaz.

 

Tezin teslim edilmesi noktasında, bazı öğrenci arkadaşlar tarafından tezinin belli bir süre içerisinde teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Tezin teslim edilmesi noktasında, tarafımızca verilen sizlerin danışman hocaları ile yapılan GERİ DÖNÜŞÜN de ayrıca eklenmesi gerekmektedir.

 

Çalışma ile ilgili ödeme yaptığınızda isim ve miktar belirterek bizi SMS yolu bildirmeniz gerekmektedir.

 

Özellikle Türkçe ve Edebiyat alanında kaynağa, dipnota dayalı olmayan; kültürel birikim ve üst düzey yorum gerektiren tez ücretleri konu ve de içeriğe göre farklıdır. Ücret danışman hocalarımızın detaylı incelemeleri sonucunda belirlenmektedir.    

 

Telefonda danışman hocalarımız ile konferans görüşmelerinin; tezin alınması aşaması ve tezin bitim noktasında ve acil durumlarda yapılması gerekmektedir. Diğer zamanlarda ise görüşlerinizi, söylemek istediklerinizi mail ile bildiriniz. Hocalarımız tarafından size geri dönüş sağlanacaktır. Bu nokta da maillerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. 

 

Tez çalışmasında analiz kısımlarını kendiniz ve başkasına yaptırmanız durumunda tezle birleştirilip tartışma ve sonuç kısımlarının yazılması tarafımıza ait değildir.

 

İçerik hazırlanması amacıyla yüksek lisans tezlerinden 150 TL, doktora tezlerinden 350 TL kaparo alınarak işe başlanmaktadır. Her bölüm için ÜCRET YATIRILMADAN tez yazımına devam edilmemektedir. Tezlerinizde kaynakça (kullanılacak tezlerin referansları) her bölüm yazıldıkça birlikte gönderilecektir. İçindekiler ve Kaynakça yazımları da tez sayfasına dahildir. Tezinizin kapak, teşekkür sayfası gibi iletişim bilgilerini gösteren kısımlar tarafımızdan yapılmamaktadır.

 

Tezin konusu, kurgusu, çerçevesi ve sistemi baştan sizin isteğinize göre oluşturulduğu halde tezin ortasında veya bitiminde değişiklik talepleri gelmektedir. Bu da bir tez için harcanan çalışma süresini ve emeğini adeta ikinci hatta üçüncü bir tez daha hazırlanmış kadar artırmaktadır. Teziniz sizin istediğiniz kurguda ve çerçevede yapıldığı halde tezinize sizden veya danışman hocanızdan kaynaklanacak yeni ekleme ve kurgusal değişiklikler ilave bir zaman ve emek harcanması oluşturacağı için bu ek çalışmaların karşılığına göre de ek ücret alınacaktır. Teziniz bittikten sonra yapılacak kurguyu bozmayan ve küçük değişikliklerden (EN FAZLA 1 KEZ OLDUĞU TAKDİRDE) ek ücret talep edilmeyecektir. İçindekiler bölümü, tezin konusu, amacı ve yöntemine ilişkin içerik sizin tarafınızdan kabul edildiği takdirde tezinizde daha sonraki aşamalarda SİLİNECEK BAŞLIKLAR bizim sorumluluğumuzda değildir. Tezin teslim tarihinden itibaren en geç 2 AY GEÇTİKTEN SONRA düzeltme ile ilgili olarak (ücretini vermiş olsanız dahi), tarafımıza dönüş yaptığınız takdirde, tarafımızdan tezinize devam etme veya düzeltme durumu zorunluluğu bulunmayıp böylesi bir durumda ek ücret talep edilecektir.

 

İntihal oranı değişiklik göstermekte %15-%30 arasında değişmektedir. %15'İN ALTINDA İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE bildirilmelidir, bu durumda farklı fiyat uygulanması gerekmektedir. İntihal oranının düşürülmesi istenildiği takdirde (genellikle böyle bir durum söz konusu olmamakla birlikte) intihal raporunu turnitin portalından geçirdikten sonra (intihal yerlerini gösterir bir şekilde) tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir.

 

Öğrenci en başından İngilizce ve Türkçe kaynak kullanım oranını belirtmediği sürece hoca istediği kaynakları kullanmakta özgürdür. Tez esnasında kullanılan kaynakları firmamız fiziksel olarak size sağlamakla yükümlü değildir. Kaynak sayısı sınırlanmadığı sürece hoca kaynak sayısını kendisi belirleyecektir.

 

Alınan kapora karşılığında, içindekiler ve giriş sayfası haricinde yazılan 1. bölüme ilişkin 2 sayfa ile tezin nasıl yazıldığını da görmüş oluyorsunuz. 1. bölüme ilişkin 2 SAYFALIK YAZIYI DA İNTİHAL (TURNİTİN) PROGRAMINA SOKMANIZ GEREKMEKTEDİR. Yazım ile ilgili herhangi bir sıkıntınız olursa 1. bölüme ilişkin taksit parasını yatırmamanız, aksi halde böylesi bir durumun gerek bize, gerekse sizlere zarar getireceğini vurgulamak isterim. İntihal raporunu teziniz bittikten sonra değil parça başı işlerde değerlendirmeniz gerekmektedir.

 

2.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Site’de yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

Site içerisinde detayları verilen tüm ürünlerin görsel tasarım ve yazılım olarak, noter onaylı tescillenmiş olup tüm hakları saklıdır. Sadece web sitemiz ve bayilerimizin web siteleri üzerinde satışı gerçekleştirilmektedir.

3. BİLGİ GİZLİLİĞİ

tezmerkezi.web.tr, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

4. KAYIT VE GÜVENLİK

Müşteri, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Müşteri, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden tezmerkezi.web.tr sorumlu tutulamaz.

6. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

tezmerkezi.web.tr, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri  işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, tezmerkezi.web.tr'nin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10.DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11.CAYMA HAKKI

Müşteri, sözleşme konusu hizmetin kendisine verilmesi sonrası iade, iptal, cayma hakkı bulunmamaktadır. Ancak müşteri, aldığı hizmet üzerinde bazı düzeltmeler yaptırabilir. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

12.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Sivas (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.