TEZ YAZDIRMA FİRMALARI

Günümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine akademik danışmanlık yapan birçok tez yazdırma firmaları bulunmaktadır. Öğrencilerin doğru danışmanı tercih edebilmeleri için tez yazdırma firmalarını doğru şekilde araştırmaları gerekmektedir. Öğrenciler için oldukça zorlu bir süreç olan tez yazımı çoğu zaman içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bu nedenle tez yazım aşamasında öğrenciler desteğe ihtiyaç duymakta ve tez […]

TEZ DANIŞMANLIĞI

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ders ve tez dönemlerinde danışmanlık eden kişi tez danışmanıdır. Tez danışmanı, danışman Enstitü Y önetim Kurulu tarafından atanan yönetim kurulu üyeleri tez danışmanlığı yapabilmektedir. Danışman öğrencinin yapacağı ders seçimi konusunda yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin tez ve proje konusu belirlemesinde kendisine rehberlik yapmaktadır. Son olarak öğrencilerin tezlerini takip ederek tez […]

İSTANBUL TEZ MERKEZİ

Tez yazımı, akademik alanda uzmanlık ve donanım gerektiren bir konudur. Bu nedenle lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yapacakları tez araştırmalarında tez yazma ve tez hazırlama konusunda gerekli deneyime sahip olmak yeterli olmayıp bununla birlikte sistemli çalışma ve güvenilir kurum olmayı da gerektirmektedir. İstanbul’ daki üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin tez yazımı ve tez hazırlamaları konusunda […]